Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid

Door haar sociale karakter zijn sportverenigingen helaas laagdrempelige omgevingen voor (sexueel) grensoverschrijdend gedrag gebleken.

Voor het bestuur van de GoZC is het daarom een prioriteit om de Sociale Veiligheid binnen onze vereniging te waarborgen en waar mogelijk te versterken en om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Er wordt veel aandacht besteed om de bewustwording met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag onder de “gezagsdragers” binnen onze vereniging (denk aan Instructeurs, bestuursleden en commissarissen) te vergroten. Ook heeft de GoZC twee vertrouwenscontactpersonen waar leden met vragen, klachten, vermoedens, etc. terecht kunnen.

Er bestaat inmiddels gelukkig een solide landelijke infrastuctuur om binnen de sportwereld met ongewenst gedrag om te gaan.

Sportbonden hebben procedures ontwikkeld op dit gebied. Zo zijn bestuurders en begeleiders van sportverenigingen verplicht om vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te melden aan hun eigen sportbond.

Ook de KNVvL besteedt veel aandacht aan ongewenst gedrag en op de website https://www.knvvl.nl/veiligheid/sociale-veiligheid is over dit onderwerp veel relevante en praktische informatie te vinden.

Dit geldt ook voor de informatieve website Centrum Veilige Sport Nederland https://centrumveiligesport.nl.

Bij een melding van ernstig grensoverschrijdend gedrag, zal echter niet het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon van de GoZC verder onderzoek doen, maar zullen zij er op een voor de betrokken melder veilige manier (en vanzelfsprekend met haar of zijn instemming) voor zorgen dat het slachtoffer haar of zijn verhaal kan doen bij neutrale en professionele deskundigen.

Dit om vooringenomenheid en ondeskundigheid, te voorkomen en het slachtoffer de juiste aandacht en zorg te geven.