Nieuwsberichten

Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Wanneer: Vrijdag 5 april a.s. om 20.00 uur.

Waar: In ons clubhuis op vliegveld Hilversum

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan kun je het machtigingsformulier gebruiken waarmee een ander lid jouw stem kan uitbrengen.

De vergaderstukken zullen voor die tijd worden gepubliceerd conform art. 10.3 van onze statuten. Je vindt de vergaderstukken online op onze website. En wel op deze plaats: Ledenportaal → Bestuur –> Ledenvergaderingen –> 2024 –> ALV april 2024.

De agenda voor deze ALV en enkele andere stukken zijn inmiddels al online gepubliceerd.

In de agenda zul je zien dat er verkiezingen zijn voor drie vrijkomende plaatsen in het bestuur: secretaris, tweede penningmeester en operations. Er hebben zich al twee kandidaten voor verkiezing gemeld: Joren Leunge en Maurits Maters. Kandidaatstelling staat open voor alle leden. Bij deze een welgemeende oproep je op te geven als je belangstelling hebt voor het bestuurswerk.