Werkurenregeling

Het zweefvliegen bij de GoZC is relatief goedkoop doordat iedereen binnen de club “de handen uit de mouwen steekt”.

Zo voeren we bijvoorbeeld zelf tijdens de winter het onderhoud aan ons materieel uit, staan onze eigen leden achter de bar en geven onze instructeurs kosteloos les aan onze leden. Van alle leden wordt hierbij een actieve inbreng verwacht en om alles netjes te regelen is de Werkurenregeling in het leven geroepen. 

Deze regeling houdt in dat elk lid vanaf het tweede lidmaatschapsjaar(*) een bepaald aantal werkuren krijgt toegekend (zie onderstaande tabel). Elk jaar heb je als lid de keuze: of je werkt het aantal toegewezen uren, of je betaalt in plaats daarvan een vergoeding van €10,-- per uur (tarief 2019).


Een combinatie van (bijvoorbeeld) de helft van de toegewezen uren werken en de andere helft betalen kan ook. Er is dus geen sprake van een werkplicht. Ook maakt het voor het aantal uren niet uit hoeveel je dat jaar hebt gevlogen. 

Vrijstelling nieuwe leden

Nieuwe leden zijn vrijgesteld van de regeling tot en met 31 december van het jaar waarin men lid is geworden. Meewerken wordt dan zeer op prijs gesteld, maar hoeft nog niet. De volledige regeling wordt aan het begin van het lidmaatschap aan alle nieuwe leden verstrekt en vind je tevens bij onze 'Algemene Voorwaarden'.


Toegewezen uren Werkurenregeling
t/m 31 december van het jaar waarin men lid is gewordenVolledige vrijstelling
Jaar 2 t/m 540 uren
Jaar 6 t/m 1030 uren
Langer dan 10 jaar lid20 uren


(*) = Het verenigings- of lidmaatschapsjaar van de Gooise loopt gelijk met het kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)