Opzeggen of wijzigen

Wil je je lidmaatschap opzeggen of wijzigen? 

Let dan op het volgende:

  • De opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 15 november van het verenigingsjaar * schriftelijk te zijn ingediend bij de secretaris via secretaris@gozc.nl. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van je verzoek.
  • De opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar *. Dit betekent dat een wijziging pas per 1 januari van het erop volgende jaar ingaat. 
  • Rechten en plichten blijven ongewijzigd gedurende het restant van het verenigingsjaar. Hieronder valt nadrukkelijk ook de Werkurenregeling. 
  • Ben je te laat met het doorgeven van je opzegging of wijziging, dan blijft je lidmaatschap onveranderd t/m 31 december van het eerstvolgende jaar.

* = het verenigingsjaar van de GoZC loopt gelijk met het kalenderjaar. 

KNVvL

  • Opzegging van het lidmaatschap van de KNVvL dien je zelf te regelen vóór 1 december van het kalenderjaar bij de KNVvL ledenadministratie. De Gooise heeft hierin geen functie. 
Sander_van_Dijk_-_IMG_6519.jpg