Hoofdstuk 6: Op naar de toekomst (2017 - ....)

Hoofdstuk 6: Op naar de toekomst (2017 - .....)

Na een aantal brainstormsessies met leden en commissarissen presenteert het bestuur in de voorjaars-ALV het nieuwe meerjarenplan, “Koers 025”, inclusief missie, visie en kernwaarden. Het meerjarenplan heeft als belangrijkste doelstelling het vergroten van het vliegplezier voor de leden. Daarvoor zijn een aantal concrete speerpunten en acties geformuleerd. 

Hoe het verder zal gaan met de GoZC zal de toekomst moeten uitwijzen. Er zijn kansen maar ook bedreigingen, zoals bijvoorbeeld de opstart van Lelystad Airport als commerciële luchthaven en overloop van Schiphol, waardoor nieuwe discussies zijn ontstaan over het beschikbare luchtruim. Echter, de vereniging heeft in haar tachtig jarig bestaan wel vaker voor hete vuren gestaan en heeft mede door de doortastendheid van haar leden de continuïteit altijd weten te garanderen…    


DG1000_lierstart.jpg
Op naar de toekomst!