Algemene voorwaarden

Alle leden en donateurs van de Gooise Zweefvliegclub zijn gebonden aan de clubreglementen. 

Door je aan te melden als lid of donateur van onze vereniging ontstaan er wederzijdse rechten en (financiële) plichten. Deze zijn vastgelegd in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Veldreglement, de Werkurenregeling en ons contributieoverzicht (downloadbaar rechts op deze pagina). In deze documenten staat ook beschreven wat de regels zijn indien je weer wilt opzeggen.

Aanmelding voor het lidmaatschap / donateurschap betekent aanvaarding van de inhoud van deze reglementen.